Literary Reviews

Besinning oor kuns as Denke
Willie Burger, Sabinet, Desember 2021

Vin/Lien Botha
Delia Rabie, Tydskrif vir Letterkunde · 58(2) · 2021

Kantaantekeninge oor Lien Botha se Vin
Jonathan Amid, LitNet, 18.08.2021

Kunstenaar-kurator se inventaris van verlies
Trisa Hugo, Die Burger, 26.07.2021

Komplekse ‘Vin’ ’n loutere plesier
Jean Meiring, Rapport Weekliks, 25.07.2021

Die storie van Lavinia en projek ‘Sisyphus’: ’n kunsdeurdrenkte whodunnit
Deborah Steinmair, Vrye Weekblad, 7 Julie 2021

In de chaos schuilt de schoonheid: Wonderboom van Lien Botha
Hendrik-Jan de Wit, NeerlandiNet, 06.06.2019

Vertaald proza
Jooris van Hulle, Mappalibri, Mei 2019

Ons is (nog) nie in die hel nie: ‘In ’n land sonder voëls’ en ‘Wonderboom’
Deborah Steinmair, Vrye Weekblad, 21.06.2019

[Du côté de chez Mandela] Margot contre Magritte
Georges Lory, Culture: Les Voix Du Monde, 06.02.2018

“‘n Tyd van oorvloed; ’n tyd van skaarste”: Utopiese en distopiese impulse in Lien Botha se Wonderboom.
“A time of plenty; a time of want”: Utopian and dystopian elements in Lien Botha’s Wonderboom

Thys Human, Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 58 No.1: Maart 2018

All Hail, the Literary Heroes
Gerard Scholtz, De Kat August 2017

Om wêrelde te verbeel(d): tekstuele relasionaliteit in Wonderboom (Lien Botha)
Adéle Nel, LitNet Akademies, 27.07.2017

EUGèNE MARAISPRYS VIR PROSA aan Lien Botha,Huldigingswoord
prof. Willie Burger (gelewer deur prof. Ronel Foster)

Wonderboom bekroon met Eugène Maraisprys
2015

Commendatio: Jan Rabie-Rapportprys vir beste debuutroman in Afrikaans 2016
Danie Marais, 2016

‘n Nota by drie onlangse tekste, Woorde wat weeg
Joan Hambidge, 12.07.2015

Willie Burger kyk na Lien Botha se roman Wonderboom
Vrouekeur, November 2015

Debuut adem poëtiese sjarme
Rachelle Greeff, Rapport Weekliks, 20.09.2015

LitNet Akademies-resensie-essay Wonderboom deur Lien Botha
Henning Snyman 22.07.2015

Wonderboom: Met dié sterk debuut verrig Lien wondere met woorde
Dewald Koen, Netwerk24, 6 Julie 2015