The Washing Line
1996

Geskiedenis treffend ondersoek: Kasteel word meer as dekor in tentoonstelling
M.A Nolte, Die Burger, 29.06.1996

The Washing Line from Faultlines