VIN
2021

Proloog
-

Sculpture on the Cliffs
Hermanus 2017

Vir verdere inligting tot die ‘Wandelkuns’ uitstalling

(Images 1 - 14 : L.Botha, 2017)

(Images 1 - 3)
1. Brahm van Zyl, Elysium I and II
2. Gearing’s Point, Hermanus
3. Ledelle Moe, Lament II
(Images 4 - 5)
4. Right Mukore, Remembering Fish
5. Emma Willemse, Counting Stones
(Images 7 - 8)
7. Hasan and Husain Essop, Cape Town South Africa
8. Hannelie Coetzee, Klipkoppe
(Images 9 - 11)
9. Richard Forbes, Sonar Sound
10. Old Harbour with Richard Forbes
11. Raymond Smith, I is another
(Images 12 - 13)
12. Karen Press, The Whale’s Song
13. detail: The Whale’s Song by Karen Press
14. Jaco Sieberhagen, The Whale Caller
(Images 15 - 16)
15 & 16. L. Botha, 2017
Sy tafel is teen die muur waar lewensgrootte foto’s uit Fabio se famile-album geplak is. Absurd sit hy daar ‘aan die voet’ van die dorpie Lecco, om hom die Alpe, hoog met wit pieke. Hy sit tussen mense wie se gesigte ander kontoere lees; There were towering cliffs on our left, and the pretty Lago di Lecco on our right, and every now and then it rained on us, Mark Twain, Innocents Abroad.
(Images 17 - 18)
17 & 18. L. Botha, 2017
’n Foto van die jong Marlon Brando wat ’n kat streel, Fabio’s.

Continue to Hoofstuk Een...