VIN
2021

Tien : Onrus, Onder Andere
-

1. Katherine Spindler, Moth II, 2017
Bron: link
2. Male genitalia, Nkandla flavisecta
Bron: link
3. Rembrandt van Rijn, Anatomieles van Dr Tulp
Bron: link
4. Die sewende bottel van haar Bordeaux-projek word gevind deur ’n visserman en sy seun wat dit teen die rivierbank opgemerk het ná ’n winterstorm by Valeyrac.
5. “Shigeru Umebayashi, In the Mood for Love.”
Listen Here
6. The Incredible Hulk
Bron: Anton Kannemeyer
7. Max Ernst, Illustration to ‘A Week of Kindness’, 1934
Bron: link

Continue to Hoofstuk Elf...